พระราชพรหมาจารย์ (จำรัส ภทฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระราชพรหมาจารย์ (จำรัส ภทฺโท)


 
เกิด ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓
มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑
วัด วัดใหญ่อินทาราม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระไพโรจน์ภัทรธาดา
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชพรหมาจารย์ ปฏิภาณธรรมวิทิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook