พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๔๙
มรณภาพ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดบางนาใน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปริยัตยาลงกรณ์ มีนามเดิมว่า ช้วน คำแพทย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โยมบิดาชื่อนายหอม โยมมารดาชื่อนางคำ คำแพทย์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระครูวิวัฒน์นครธรรม วัดนครธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ พัทธสีมาวัดบางแป้ง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมี พระครูพรหมจริยาธิมุตต์ วัดบางเป้ง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์ศีลคุณ วัดบางเป้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสุนทร สุนฺทโร วัดบางเป้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางนาใน

มรณกาล


     พระราชปริยัตยาลงกรณ์ (ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สิริรวมอายุได้ ๖๙ ปี พรรษา ๔๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัตยาลงกรณ์ สุนทรพัฒนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook