พระครูมงคลนันทคุณ (พริ้ม คเวสโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลนันทคุณ (พริ้ม คเวสโก)


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๑๐๓ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๓๖
มรณภาพ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดนันทาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูมงคลนันทคุณ มีนามเดิมว่า พริ้ม เจริญเวช เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ ตรงกับ วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีเถาะ เป็นบุตรของ นายฟักและนางนวล เจริญเวช

     ชีวิตในวัยเด็กท่านได้ศึกษาอักขระสมัยกับ หลวงพ่อแดง คุณสมฺปนฺโน วัดวิหาร ซึ่งเป็นญาติกับพ่อของท่าน นามสกุลเดียวกัน คือ "เจริญเวช" เมื่อเติบโตขึ้นได้บวชเป็นสามเณร และอยู่กับ หลวงพ่อแดง วัดวิหาร เรื่อยมาจนลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตฆราวาสโดยประกอบอาชีพเป็นนายหนังตะลุง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดพรพรหม อำเภอท่าฉาง โดยมี พระครูวิจิตรปริยัติคุณ (หลวงปู่มั่ง จิตฺตเสโน)วัดมูลเหล็ก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัด แปลก รํสิโย วัดพระพรหม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสถิตพรหมธรรม (ช้อย ฐิตมโน) วัดพระพรหม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนันทาราม

มรณกาล


     พระครูมงคลนันทคุณ (พริ้ม คเวสโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๖ น. สิริอายุ ๑๐๓ ปี พรรษา ๓๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook