พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน ปาลจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูวรจิตตานุรักษ์ (สงวน ปาลจิตฺโต)


 
วัด วัดป่าไม้แดง
ท้องที่ กาฬสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ศน.บ.


VIEW : 787

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวรจิตตานุรักษ์

ที่มา


ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook