พระครูคณานุกูล (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูคณานุกูล (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)


 
เกิด ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๘
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๘
มรณภาพ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
วัด วัดศักดิ์คุณาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูคณานุกูล มีนามเดิมว่า ศักดิ์ สุวรรณวิหค เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีฉลู ณ บ้านพุมเรียง เมืองไชยา วัยเด็กได้ศึกษาอักขระสมัยในสำนักของพระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) วัดโพธาราม จนจบอักขระสมัยเบื้องต้น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ณ พัทธสีมาวัดโพธาราม เมืองไชยา โดยมี พระครูรัตมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดศักดิ์คุณาราม
พ.ศ. ๒๔๕๓  เป็น เจ้าคณะหมวดพุมเรียง
พ.ศ. ๒๔๕๖  เป็น รองเจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๕  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองไชยา
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

เล่าขานพ่อท่านศักดิ์

     พระครุคณานุกูล (ศักดิ์) ท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นพระสงฆ์ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคารพนับถือมาก ท่านเคร่งครัดพระธรรมวินัย ชำนาญโหราศาสตร์ และมีวิชาสมุนไพรรักษาโรคแบบแพทย์แผนโบราณ ท่านเป็นพระหมอยาสมุนไพรที่มีความเมตตาสูง สมัยที่ท่านดำรงขันธ์อยู่ มีผู้คนมาหาท่านเพื่อนพึ่งบารมีในการรักษาความเจ็บป่วยเสมอ ท่านก็เมตตาสงเคราะห์ให้ยาสมุนไพรไปต้มรับประทานหายป่วยทุกรายไป อีกประการ ท่านชำนาญโหราศาสตร์มากๆ เมื่อมีใครจะทำการที่เป็นมงคล มักไปดูฤกษ์งามยามดีกับท่านเสมอ โดยที่ไม่ต้องตั้งตัวเลข ท่านนับนิ้ว บอกได้อย่างแม่นยำ เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งของชาวพุมเรียงไชยาที่มีผู้เคารพนับถืออย่างกว้างขวาง

มรณกาล


     รายละเอียดในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๙ หน้า ๒๖๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ระบุว่า “พระครูคณานุกูล (ศักดิ์) วัดหัวคู เจ้าคณะแขวงอำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาพาธโรคชรา ถึงมรณภาพวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ อายุ ๖๘ ปี“ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก สิริอายุ ๖๗ ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ ๖๘ พรรษา ๔๗ มรณภาพ ณ วัดศักดิ์คุณาราม กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๖ แต่เมื่อเปิดหีบบรรจุสังขารดู ปรากฏว่าสังขารไม่เน่าเปื่อย ทางคณะศิษย์เลยลงความเห็นกันว่าทำสถูปเก็บสรีระสังขารท่านไว้ ต่อมาได้ทำสถูปบรรจุสังขารของพระครูคณานุกูล (ศักดิ์) นำโดยพระเงื่อม อินฺทปญฺโญ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) ร่วมกับพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน สร้างสถูปขึ้นแล้วบรรจุสังขารของท่าน ประดิษฐานอยู่หน้าอุโบสถวัดศักดิ์คุณาราม

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูคณานุกูล

ที่มา


www.flipbooksoft.com

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook