พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
อายุ ๗๙ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
มรณภาพ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชบัณฑิต มีนามเดิมว่า แจ่ม อภิบาลศรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ บ้านแหลมไทร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด โยมบิดาชื่อไป๋ โยมมารดาชื่อวาว


อุปสมบท

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดคิรีวิหาร ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 กรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร
 กรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการการศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ส.ม.)

มรณกาล


     พระราชบัณฑิต (แจ่ม ธมฺมสาโร ป.ธ.๔) ได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘ สิริอายุได้ ๗๙ ปี สำนักอยู่ ณ กุฏิอุทิศนภวงศ์ คณะขาบบวร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลก โลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต พิพิธธรรมภาณี ศีลาจารวิศิษฏ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook