พระราชปัญญาโสภณ (สุข ปญฺญารํสี) - พระสังฆาธิการ

พระราชปัญญาโสภณ (สุข ปญฺญารํสี)


 
เกิด ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๙
อุปสมบท ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
มรณภาพ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐
วัด วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญารังสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาโสภณ วิมลศีลาจาร บริหารสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook