พระราชสุทธิโมลี (ปั่น สุภโร ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชสุทธิโมลี (ปั่น สุภโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๕
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดธรรมนิมิต
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระราชสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า ปั่น เอี่ยมภูมิ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๕ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง) ณ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นามโยมบิดา "ปาน" นามโยมมารดา "เจิม" มีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน ๘ คน ท่านเป็นคนที่ ๓


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ (อายุ ๑๘ ปี) ณ วัดเกตการาาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระมหาสมณวงศ์ (แท่น โสมทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๖ (อายุ ๒๒ ปี) ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู เวลา ๘.๐๐ น. ณ พัทธสีมาวัดเกตการาม โดยมี พระมหาสมณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมธีรคุณ (เพิ่ม อุชุโก) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระขำ วัดเกตการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๕๗ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี คะแนนชั้นเอก สำนักเรียนวัดเกตการาม
     พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นองค์แรกของสำนักเรียนวัดเกตการาม และของจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วได้ย้ายเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรมต่อที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงครองวัด และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทและเปรียญธรรม ๔-๕ ประโยคได้ในสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารนั้น แล้วได้ย้ายกลับมาอยู่วัดเกตการามตามเดิมอีก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม - สมุทรสาคร (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดธรรมนิมิต
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น กรรมการนักธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

มรณกาล


     ในสมัยต่อมา ท่านได้อาพาธ คือ มีอาการเจ็บคอ และได้นำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ แต่อาการของท่านไม่ดีขึ้น และท่านปัสสาวะบ่อย ต่อมาฉันอาหารไม่ค่อยได้ พอถึงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกลับวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม เวลา ๒๒.๓๐ น. (สี่ทุ่มสามสิบนาที) ท่านก็ถึงมรณภาพโดยอาการอันสงบ ซึ่งนายแพทย์แจ้งว่า ท่านมรณภาพด้วยโรคหัวใจวาย สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๕ เดือน ๔ วัน พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสมุทรมุนี
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระสมุทรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโมลี ศรีวิมลธรรมาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook