พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสุวรรณมุนี มีนามเดิมว่า ผัน สังข์นุช เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ บ้านวังไคร้ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โยมบิดาชื่อ พ่อเล็ก โยมมารดาชื่อ แม่ส่วน สังข์นุช


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ พัทธสีมาวัดบางประจันต์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระครูญาณเพชรรัตน์ (เปี่ยม) วัดศาลาเขื่อน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์หลุบ วัดศาลาเขื่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สละ วัดศาลาเขื่อน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดชมพูพน
พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๑๒  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

มรณกาล


     พระเทพสุวรรณมุนี (ผัน สุวณฺโณ ป.ธ.๓) มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ สิริรวมอายุได้ ๖๕ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ พระครูสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวรรณมุนี ศรีวชิรเขตคณาธิกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุวรรณมุนี นรสีห์ธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาภิบาล ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๕๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๔, ตอนที่ ๑๒๘ ง, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐, หน้า ๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook