พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕
มรณภาพ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดบัวงาม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.ม.(กิตติ์)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
 เจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูสุนทรปริยัติคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติกิจโสภณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook