พระเมธีสมุทรคุณ (สรรเสริญ ปิยธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระเมธีสมุทรคุณ (สรรเสริญ ปิยธมฺโม)


 
เกิด ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

สถานะเดิม


     พระเมธีสมุทรคุณ มีนามเดิมว่า สรรเสริญ พีรภาพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีฉลู ณ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา ณ วัดบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูพิพิธธรรมาภิรม วัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสด พุทฺธรสฺโส วัดบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูเอียน คงฺคสุวณฺโณ วัดหนองอ้อ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔
นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางนกแขวก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระเมธีสมุทรเขตต์
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระเมธีสมุทรเขตต์
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสมุทรเมธี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสังวรวิมล
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสมุทรวิบูลวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีสมุทรคุณ

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๔๐-๑๔๑

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook