พระพุทธิวิริยากรณ์ (จิตร ฉนฺโน) - พระสังฆาธิการ

พระพุทธิวิริยากรณ์ (จิตร ฉนฺโน)


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๙๐
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๑
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพุทธิวิริยากรณ์ มีนามเดิมว่า จิตร เกิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๙๐ ตรงกับวันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ณ ตำบลคลองยายแฟง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ นายสมบุญ โยมมารดาชื่อ นางทิม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ พ.ศ. ๒๔๑๑ ณ วัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี โดยมี พระโสปาโกภิกขุ (ปาน) วัดบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสุมโน (โท) วัดบางคณฑี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหน่าย (พระสมุทรมุนี) วัดอมรินทราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
พ.ศ. ๒๔๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม
พ.ศ. ๒๔๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๔๓๗  เป็น พระอุปัชฌาย์ ฝ่ายคณะธรรมยุติกนิกาย ในมณฑลราชบุรี

มรณกาล


     พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) มรณภาพเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ สิริรวมอายุได้ ๖๗ ปี พรรษา ๔๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็น พระสมุห์
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุดมธิรคุณ
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพุทธิวิริยากรณ์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๖-๕๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook