พระสุเมธีวรคุณ (เปี่ยม จนฺทโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระสุเมธีวรคุณ (เปี่ยม จนฺทโชโต)


 
เกิด ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๕๖
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๒
วัด วัดเกาะหลัก
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดนาห้วย
พ.ศ. ๒๔๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดนาห้วย
พ.ศ. ๒๔๖๒  เป็น เจ้าคณะแขวงปราณบุรีและเกาะหลัก
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๓ - ๒๔๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมโสภิต
พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสุเมธีวรคุณ
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสุเมธีวรคุณ นิปุณคีรีเขตต์ชลขันธ์ประเวศสังฆวาหะ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธีวรคุณ นิปุณคีรีเขตต์ ชลขันธ์ประเวส สังฆปาโมกข์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook