พระสุเมธีวรคุณ (โถ พฺรหฺมสโร) - พระสังฆาธิการ

พระสุเมธีวรคุณ (โถ พฺรหฺมสโร)


 
วัด วัดเกาะหลัก
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
 เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุเมธีวรคุณ นิปุณคีรีเขต ชลขันธ์ประเวส สังฆปาโมกข์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook