พระเทพสังวรวิมล (เจียง วณฺณสโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสังวรวิมล (เจียง วณฺณสโร)


 
เกิด ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดเจริญสุขาราม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสังวรวิมล มีนามเดิมว่า เจียง ลิ้มฮะสุน เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ตรงกับวันเสาร์แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม ณ บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ เก โยมมารดาชื่อ กลิง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูปรีชาวิหารกิจ (ช่วง) วัดโชติทายการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอาจ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมวิรัตสุนทร (หลวงพ่อเชย) วัดโชติทายการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขาราม (วัดราษฏร์)
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพสังวรวิมล (เจียง วณฺณสโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ รวมสิริอายุได้ ๘๗ ปี ๑๐ เดือน ๓ วัน พรรษา ๖๗

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีสมุทรเขตต์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสมุทรเมธี ศรีปริยัติวโรปการ อภิบาลสิกขกิจสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสังวรวิมล โสภณสิกขกิจบริหาร ศาสภารวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๖-๒๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook