พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ อินฺทโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวงศาจารย์ (อินทร์ อินฺทโชโต)


 
เกิด ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๙
อุปสมบท ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
มรณภาพ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔
วัด วัดยาง
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดยาง
 เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลสมณกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิราภรณ์ บวรนวกรรมโกวิท ปริยัติกิจคุณูปการ บริหารคณาธิกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวงศาจารย์ นิมมานการสุนทรวชิราภรณ์ นิวิฏฐ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook