พระสมุทรมุนี (หน่าย เขมโก) - พระสังฆาธิการ

พระสมุทรมุนี (หน่าย เขมโก)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๗๖
อายุ ๖๐ ปี
พรรษา ๓๗
มรณภาพ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖
วัด วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สถานะเดิม


     พระสมุทรมุนี มีนามเดิมว่า หน่าย เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๖ โยมบิดาชื่อ จีนหมวง โยมมารดาชื่อ นางอยู่


อุปสมบท

     อุปสมบทครั้งแรกที่ วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี ๓ พรรษา แล้วเกิดความศรัทธาเลื่อมใสพระธรรมยุตจึงทำทัณฑีหกรรมแปลงเป็นพระสงฆ์ธรรมยุตติกา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
พ.ศ. ๒๔๒๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร
พ.ศ. ๒๔๓๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)

มรณกาล


     พระสมุทรมุนี (หน่าย เขมโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๖ สิริรวมอายุได้ ๖๐ ปี พรรษา ๓๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูขันตยาคม
พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมุทรมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook