พระมหาสมณวงษ์ (แท่น โสมทตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระมหาสมณวงษ์ (แท่น โสมทตฺโต)


 
วัด วัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมหาสมณาราม

สมณศักดิ์


๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาสมณวงษ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook