พระมงคลวรญาณ (นิตย์ จตฺตาวิโล ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลวรญาณ (นิตย์ จตฺตาวิโล ป.ธ.๓)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๔
วัด วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมี พระครูวชิรธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดปากคลอง ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลวรญาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook