พระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ จิตฺตสาโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ จิตฺตสาโร)


 
เกิด ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดเกาะหลัก
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิคุณ มีนามเดิมว่า เกตุ วงษ์แหวน เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน) บิดาชื่อนายเหลือ วงษ์แหวน มารดาชื่อนางเสริม วงษ์แหวน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดวังยาว ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มรณกาล


     พระราชวิสุทธิคุณ (เกตุ จิตฺตสาโร) ได้มรณภาพลงด้วยโรคไตวาย ด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ.โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๗๖ ปี ๑ เดือน ๒๑ วัน พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธาจารคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิคุณ วิบูลคณานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook