พระศีลวัตรวิมล (ละม้าย อมรธมฺโม) - พระสังฆาธิการ

พระศีลวัตรวิมล (ละม้าย อมรธมฺโม)


 
เกิด ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดหัวหิน
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดหัวหิน
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอหัวหิน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูวิริยาธิการี
พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศิลาสมานคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศีลวัตรวิมล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook