พระราชเขมาจารย์ (เปาะ อินฺทสโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชเขมาจารย์ (เปาะ อินฺทสโร)


 
เกิด ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๓
อายุ ๙๘ ปี
อุปสมบท ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
พรรษา ๗๘
มรณภาพ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

สถานะเดิม


     พระราชเขมาจารย์ มีนามเดิมว่า เปาะ กิตพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ณ หมู่บ้านดอนกระต่าย (หรือหมู่บ้านเขาวัง) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ณ วัดช้างล้ม (ช่องลม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

     พระราชเขมาจารย์ มีความสามารถในการเทศนาปุจฉาวิสัชนา มีชื่อเสียงในยุค พ.ศ. ๒๔๕๓ ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดช่องลม และอีกหลายวัด เช่น วัดเนินพลู วัดบํารุ วัดคลองแค วัดท้ายเมือง วัดมหาธาตุ วัดโรงข้าว วัดปากท่อ วัดหนองกระทุ่ม วัดคูหาสวรรค์ ฯลฯ ท่านยังได้สร้างโรงเรียนหลายแห่ง เช่น โรงเรียนประชาบาล วัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนสวรรค์เทพกิจ โรงเรียนอินทรเขมานุเคราะห์ โรงเรียนประชาบาลวัดช่องลม ร่วมอำนวยการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดช่องลม
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

มรณกาล


     พระราชเขมาจารย์ (เปาะ อินฺทสโร) มรณภาพเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สิริรวมอายุได้ ๙๘ ปี พรรษา ๗๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอินทเขมาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเขมาจารย์ วิธานคณานุศิษฏ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๔-๔๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook