พระธรรมวิรัตสุนทร (เชย คงฺควชฺชโร) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวิรัตสุนทร (เชย คงฺควชฺชโร)


 
เกิด ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๔
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๔
พรรษา ๖๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดโชติทายการาม
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมวิรัตสุนทร มีนามเดิมว่า เชย เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๑๔ ณ ตำบลบางคณฑี อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม โยมบิดาชื่อนายฉาก โยมมารดาชื่อนางบัว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ณ พัทธสีมาวัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระปลัดพลู วัดกลางเหนือ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเที่ยง วัดตรีจินดาวรรณาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการช่วง วัดโชติทายการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า คงฺควชฺชโร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม
พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก

มรณกาล


     พระธรรมวิรัติสุนทร (เชย คงฺควชฺชโร) มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูธรรมวิรัต เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมวิรัตสุนทร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook