พระศรีพัชราจารย์ (บุศย์ ปภสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระศรีพัชราจารย์ (บุศย์ ปภสฺสโร)


 
เกิด ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
อุปสมบท ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
มรณภาพ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖
วัด วัดกุฎีดาว
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดกุฎีดาว

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีพัชราจารย์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook