พระราชสมุทรเมธี (ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชสมุทรเมธี (ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)


 
เกิด ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔

สถานะเดิม


     พระราชสมุทรเมธี มีนามเดิมว่า ประสาร คำหอม เกิดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ฟัก โยมมารดาชื่อ จันทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดตาลบำรุงกิจ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูสุทธิ์ วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

มรณกาล


     พระราชสมุทรเมธี (ประสาร ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔) มรณกาล เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ สิริอายุได้ ๘๑ ปี ๓ เดือน ๕ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสมุทรเวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมุทรเวที ศรีสิทธิสุนทร สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสมุทรเมธี ศรีปริยัตยาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๐-๕๑

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook