พระพิศาลพัฒนโสภณ (ทอง วิโรจโน) - พระสังฆาธิการ

พระพิศาลพัฒนโสภณ (ทอง วิโรจโน)


 
เกิด ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดบ้านโป่ง
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕

สถานะเดิม


     พระพิศาลพัฒนโสภณ มีนามเดิมว่า ทอง สิทธิสร เกิดเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ณ บ้านดอนมะขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โยมบิดาชื่อนามยาม โยมมารดาชื่อนางพ่วง สิทธิสร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดสาลวนาราม ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูวัตตสารโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเหลือ นนฺทิโย วัดสาลวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เจียน วัดสาลวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม

มรณกาล


     พระพิศาลพัฒนโสภณ (ทอง วิโรจโน) มรณภาพเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สิริรวามอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูวิโรจน์ธรรมาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูพิทักษ์โลณภูมิ
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลพัฒนโสภณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook