พระเทพเมธาภรณ์ (หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธาภรณ์ (หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
วัด วัดธรรมนิมิต
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า หวล สุปัญญา เกิดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ (หลัง) ปีชวด ณ บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ ทอง โยมมารดาชื่อ ติ่ง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูวินัยธรเบี้ยว เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมเจติยาจารย์ (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปฐมนคราจารย์) เจ้าหน้าจังหวัดนครปฐม วัดสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอู นิสฺสโภ ป.ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเกตการาม
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในคณะธรรมยุติ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต

มรณกาล


     พระเทพเมธาภรณ์ (หวล สุปญฺโญ ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุธีสมุทรสาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธีสมุทรสาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโมลี ศรีปริยัติกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรธรรมานุนายก วิสุทธิดิลกสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า๓๖-๓๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook