พระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชกวี มีนามเดิมว่า อ่ำ (บุญมาก) ธรรมวิทย์วงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล ณ บ้านดงตาล ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ อาทิตย์ โยมมารดาชื่อ บุญมี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ อายุได้ ๑๓ ปี ณ วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พระพุทธวิริยากร (จันทร์) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พระพุทธวิริยากร (จันทร์ จนฺทกนฺโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสิริปัญญามุนี (เยี่ยม ตทุตฺตรสิริ) ในสมัยเป็นพระครูธรรมธร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสิริปัญญามุนี (ช่วง โชติสิริ) ในสมัยเป็นพระครูวิมลสรสิทธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น ครูไวยากรณ์ สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น ครูนักธรรมตรี วัดศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น ครูใหญ่และสอนเปรียญธรรม ป.๓ สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร

มรณกา9


     พระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทตฺโต ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมวงศ์เวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๔๘-๔๙

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook