พระโพธารามคณารักษ์ (เกลี้ยง โสภิโต) - พระสังฆาธิการ

พระโพธารามคณารักษ์ (เกลี้ยง โสภิโต)


 
เกิด ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔
พรรษา ๕๕
มรณภาพ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดเฉลิมอาสน์
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระโพธารามคณารักษ์ มีนามเดิมว่า เกลี้ยง พาทัน เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ณ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โยมบิดาชื่อ หัส โยมมารดาชื่อ สี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วัดหนองเสือ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อดี) วัดบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจันทร์ วัดบ้านยาง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์คำ วัดโชค อำเภอโพธาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเฉลิมอาสน์
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า
พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอโพธาราม

มรณกาล


     พระโพธารามคณารักษ์ (เกลี้ยง โสภิโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมสิริอายุได้ ๗๖ ปี พรรษา ๕๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสาธกสุตกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโพธารามคณารักษ์

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๙๒-๙๓

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook