พระมหาสิทธิการ (แดง) - พระสังฆาธิการ

พระมหาสิทธิการ (แดง)


 
วัด วัดอัมพวันเจติยาราม วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร
 เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม
 เจ้าคณะใหญ่เมืองสมุทรสงคราม (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม)

สมณศักดิ์


๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระมหาสิทธิการ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook