พระมหาสิทธิการ (ทอง) - พระสังฆาธิการ

พระมหาสิทธิการ (ทอง)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๑
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๙๙
วัด วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) โดยมี พระสนิธสมณคุณ(เนตร์) เป็นพระอุปัชฌายะ ,พระอธิการทรัพย์ วัดจันทร์เจริญสุข เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ,พระปลัดแดง วัดเพชรสมุทร เป็นอนุวนาจารย์ มีฉายาว่า "อินฺทสุวณฺโณ"

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น รั้งเจ้าคณะแขวงเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น เจ้าคณะแขวงเมืองสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม กิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มรณกาล


     พระมหาสิทธิการ มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ก่อนมรณะภาพประมาณ ๒๐ นาที ได้จัดดอกไม้ไปนมัสการลาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม และได้ภาวนา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรัทธาโสภิต เจ้าคณะตำบล
พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูมหาสิทธิการ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมหาสิทธิการ ญาณรักขิตวิจิตรมุนี สังฆปาโมกข์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook