พระอธิการอุ่นหล้า ฐิตธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระอธิการอุ่นหล้า ฐิตธมฺโม


 
เกิด ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดป่าแก้วชุมพล
ท้องที่ สกลนคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 884

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการอุ่นหล้า ฐิตธมฺโม เกิดเมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีเถาะ ณ บ้านศรีฐาน ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี (บ้านศรีฐานนั้นปัจจุบันเป็น ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายบุญหนา โยมมารดาชื่อ นางบุปผา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๗ คน เป็นผู้ชาย ๓ คน เป็นผู้หญิง ๔ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๖


การศึกษาเบื้องต้น

     เมื่ออายุได้ ๗ ปีได้เข้าโรงเรียนประถม ชื่อโรงเรียนศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เข้าโรงเรียนอยู่ ๕ ปีเพราะสมัยนั้นมีชั้นมูลด้วย เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อออกจากโรงเรียนแล้วได้ช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่หนึ่งปี


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๙๕ เมื่ออายุ ๑๓ ปี ณ วัดศรีฐานใน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้เรียนนักธรรมอยู่ ๒ ปี สอบได้นักธรรมชั้นโท แล้วได้ติดตามครูบาอาจารย์ไปทางจังหวัดสกลนคร

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดศรีมงคลเหนือ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ท่านเจ้าคุณมุกดาหารโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์, ท่านพระอาจารย์คำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพล

     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดป่าแก้วชุมพล บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กับ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ครั้นต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร ได้มรณภาพลง เจ้าคณะจังหวัดสกลนครจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) บ้านบางงั่ว ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพลที่มา


ลานธรรมจักร
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook