พระวิริยากรโกศล (ทองเบิ้ม อินฺทโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระวิริยากรโกศล (ทองเบิ้ม อินฺทโชโต)


 
เกิด ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔
มรณภาพ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดวังยาว
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดวังยาว
 เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิริยากรโกศล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook