พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

มรณกาล


     พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาสุธี ศรีสิงคีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรศีลาจาร วิธานหิตานุกิจดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook