พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)


 
เกิด ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
วัด วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

มรณกาล


     พระธรรมคุณาภรณ์ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญาสุธี ตรีปิฎกวิภูสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาสุธี ศรีสิงคีวิสุทธิดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรศีลาจาร วิธานหิตานุกิจดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๖, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๐, ตอนที่ ๑๗๗ ง, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖, หน้า ๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๓, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook