พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพปริยัติ มีนามเดิมว่า ดำ คงคุณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๑ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีชวด ณ บ้านบ่อกระดาน อำเภอเมืองราชบุรี (ปัจจุบันเป็น อำเภอปากท่อ) จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ หมื่นแผลงไพรรินทร์ (พร้อม คงคุณ) โยมมารดาชื่อ วร คงคุณ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร (กรุงเทพ ฯ) โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพิมลธรรม (นาค) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสมโพธิ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอมรเมธาจารย์ (ไคล ป.ธ.๙) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดสามจีนใต้)

มรณกาล


     พระเทพปริยัติ (ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔) มรณภาพเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ รวมสิริอายุได้ ๘๒ ปี ๒ เดือน ๑๙ วัน พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติบัณฑิต [1]
พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติ สุนทรอรรถดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต วิศิษฐธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานสัญญาบัตร์สมณศักดิ์, เล่มที่ ๔๑, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗, หน้า ๒๖๖๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๒๔-๒๕

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook