พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทฺธโชติ)


 
เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖
มรณภาพ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐
วัด วัดเทวสังฆาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพมงคลรังษี มีนามเดิมว่า ดี เอกฉันท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา ที่ บ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเทศ และนางจันทร์ เอกฉันท์ ท่านมีพี่ อีก ๙ คน และทุกคนได้ถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว โดยท่านเป็นคนสุดท้อง


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี สมภาร รอด วัดทุ่งสมอ ซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของท่าน เป็นผู้บรรพชาให้ บรรพชาได้ ๖ เดือนก็สึกออกมาช่วยบิดามารดาทำนา

     อุปสมบท ณ วัดทุ่งสมอ โดยมี พระครูวิสุทธิรังษี ( หลวงพ่อ ช้าง วัดบ้านทวน ) อำเภอพนมทวน เป็นพระอุปัชฌายะ พระอาจารย์ รอด วัดทุ่งสมอ สมภารวัดทุ่งสมอ และพระใบฏีกา เปลี่ยน วัดใต้ ( ต่อมาได้รับสมณศักดิ์ เป็น พระวิสุทธิรังษี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ พุทธโชติ ” และได้จำพรรษาอยู่ที่วัด ทุ่งสมอนั้นเอง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลยสมณกิจ
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี ชินศาสนโสภี สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลรังษีวิสุทธิ์ พุทธิธรรมคุณาธร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี กาญจนบุรีธรรมธัช รัตตัญญูสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook