พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชติ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชติ)


 
อายุ ๘๖ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
วัด วัดศาลาปูน วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมราชานุวัตร มีนามเดิมว่า อาจ เป็นชาวนครชัยศรี เกิดในรัชกาลที่ ๓ เมื่ออายุได้ ๑๐ ขวบ ได้ไปอยู่กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) สมัยที่ท่านยังเป็นพระญาณไตรโลก ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านเป็นน้องของย่าหรือเป็นปู่ของท่าน


บรรพชาอุปสมบท

     พ.ศ.๒๓๙๘ อายุครบอุปสมบท จึงเข้าอุปสมบทที่วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมราชานุวัตร เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน
 เจ้าคณะมณฑลอยุธยา

มรณกาล


     พระธรรมราชานุวัตร (อาจ จนฺทโชติ) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๓ สิริอายุได้ ๘๖ ปี พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็น พระครูปลัดเถรานุวัตร (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็น พระครูปลัดสุวัฒน์สมณาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระญาณไตรโลกาจารย์
พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่เสมอชั้นเทพ ที่ พระญาณไตรโลก
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมราชานุวัตร ประสิทธิธรรมปฏิบัติ สรรพอรรถโกศล พหลสมณเดช คณะเชฐมหานายก คณะวาจก ปิฎกวรานุรักษ์ สังฆกิจพิทักษ์ อรรคมหาประธานาธิบดี บุราณราชธานีนครเขตร คตสมณสงฆมเหศวรเนตา ทวาราวดีศรีอยุทธยา นิสิตาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook