พระสุทธิพงษ์คณาสัย (หีต นนฺทิโย) - พระสังฆาธิการ

พระสุทธิพงษ์คณาสัย (หีต นนฺทิโย)


 
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖
วัด วัดเชิงคีรี
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุทธิพงษ์คณาสัย มีนามเดิมว่า หีต/สวัสดิ์ นามสกุล ทองตะโก เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นบุตรของนายทอง และนางยก ทองตะโก มีพี่น้อง ๗ คน ภูมิลำเนาเดิม บ้านตะโก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (ปัจจุบันเป็น อำเภอทุ่งตะโก)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ วัดท่าสุทธาราม ตำบลทุ่งตะโก (ปัจจุบันเป็น อำเภอทุ่งตะโก) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี พระครูสุวีราสยคุณ (พลอย) เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระครูสุวีราสยคุณ(แม้น) เป็นพระกรรมวาจารย์


การศึกษา

จบ มัธยมศึกษา ๘ จาก โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น เลขานุการเจ้าคณะแขวงสวี (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสวี)
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น เจ้าคณะหมวดปากแพรก (เจ้าคณะตำบลปากแพรก)
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะแขวงสวี (เจ้าคณะอำเภอสวี)
พ.ศ. ๒๔๙๑  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ ในเขตอำเภอสวี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น ครูสอนนักธรรม ตรี- โท สำนักเรียนวัดเชิงคีรี
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ครูสอนนักธรรมเอก
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

มรณกาล


     พระสุทธิพงษ์คณาสัย (หีต นนฺทิโย) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ สิริอายุได้ อายุ ๕๘ ปี พรรษา ๓๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูสุวีราสยคุณ (พลอย) เจ้าคณะแขวงสวี
พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระวินัยธร ฐานานุกรมใน พระภัทรธรรมธาดา เจ้าคณะจังหวัดชุมพร
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรกรณีย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิพงษ์คณาสัย

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์.
ข้อมูลเดิมจากสื่อทั่วไป.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook