พระวุฒิศักดิ์ ฐิตธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระวุฒิศักดิ์ ฐิตธมฺโม


 
มรณภาพ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดพ่อขุนเณร
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 514

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพ่อขุนเณร
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook