หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗)


 
ประสูติ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๖๕
อายุ ๗๙ ปี
ผนวช พ.ศ. ๒๓๘๕
พรรษา ๕๘
สิ้นพระชนม์ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓
สถิต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,617

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

พระประวัติ


     หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าทัด เป็นหม่อมเจ้าในพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์ (พระองค์เจ้าชายแตง) ในกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข (วังหลัง) ต้นตระกูล เสนีวงศ์ ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน พ.ศ. ๒๓๖๔ สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒


ผนวช

     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าทัดได้ผนวชเป็นสามเณรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วไปเล่าเรียนกับพระมหาโต ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จนอายุครบอุปสมบทในปี พ.ศ. ๒๓๘๕ จึงผนวชเป็นภิกษุที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วไปประทับที่วัดระฆังโฆสิตารามตามเดิม


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๓๙๒ ได้สอบพระปริยัติธรรมซึ่งจัดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
     พ.ศ. ๒๔๐๔ ได้สอบอีกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เพิ่มอีก ๔ ประโยค รวมเป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๑๕ - ๒๔๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม
พ.ศ. ๒๔๓๔ - ๒๔๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๔๓  เป็น เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง
พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๔๓  เป็น เจ้าคณะอรัญวาสี

อวสานกาล


     หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เวลาบ่าย ๒ โมงเศษ สิริชันษา ๗๗ ปี ๒๔๔ วัน ได้รับโกศไม้สิบสองประกอบศพ ได้รับพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๐๗ เป็น พระราชาคณะ ที่ หม่อมเจ้าพุทธุปบาทปิลันทน์
พ.ศ. ๒๔๓๐ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์พระธรรมเจดีย์ กระวีวงษนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายเหนือ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า หม่อมเจ้าพระพิมลธรรม์ มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุตรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะอรัญวาสี ที่ หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลมัชฌิมคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook