สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๕
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๘๕
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๔
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,001

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า แดง เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๕ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๘๔ ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๒ เป็นบุตรนายโพธิ์และนางมิ กล่าวกันว่าโยมมารดาของท่านเป็นชาวทวาย ซึ่งมีนิวาสสถานเดิมอยู่ใกล้วัดใต้ ปัจจุบันคือ วัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี ได้บวชเป็นสามเณรอยู่กับพระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม) ขณะยังเป็นพระอันดับวัดอินทาราม และได้ติดตามท่านไปศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อพระธรรมุเทศาจารย์ได้เป็นเปรียญ โปรดให้มาอยู่วัดสุทัศนเทพวราราม สามเณรแดงได้ย้ายตามมาด้วย

     อุปสมบทในปีขาล พ.ศ. ๒๓๘๕ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า สีลวฑฺฒโน

     ท่านได้เข้าสอบพระปริยัติธรรมในปีใดไม่ปรากฏ ได้เป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค ถึงปีระกา พ.ศ. ๒๓๙๒ ขณะอายุได้ ๒๙ ปี เข้าแปลอีกได้เป็นเปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
 เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้

มรณภาพ


     สมเด็จพระวันรัต อาพาธด้วยโรคชรา แพทย์หลวงได้ถวายยารักษา อาการดีขึ้นแล้วกลับทรุดลงเป็นลำดับ ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ร.ศ. ๑๑๙ (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๔) เวลา ๕ ทุ่มเศษ สิริอายุได้ ๗๘ ปี ๒๕ วัน เวลาบ่าย ๕ โมงเศษวันต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาพระราชทานน้ำสรงศพ โกศไม้สิบสอง ตั้งบทชั้นแว่นฟ้าสองชั้น และพระพิธีฑรรมสวดพระอภิธรรมวันละ ๘ รูปจนถึงวันพระราชทานเพลิง

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๙ เคลื่อนโกศสมเด็จพระวันรัตไปร่วมกับกระบวนแห่พระศพหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์) ตั้งโกศบนยานมาศสามลำคาน แล้วประกอบโกศมณฑป เคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะทั้งสองไปยังพระเมรุท้องสนามหลวง แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าบังสุกุล เวลาบ่าย ๕ โมงเศษวันต่อมาจึงพระราชทานเพลิงศพ และเช้าวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เจ้าพนักงานเชิญอัฐิขึ้นเสลี่ยงกลับไปยังพระอารามตามเดิม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระศรีสมโพธิ
พ.ศ. ๒๔๑๕ เป็น พระราชาคณะผู้ใหญ่ ที่ พระเทพกวี
พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายใต้ มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระธรรมวโรดม บรมญาณอดุล สุนทรนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูสิต ทักษิณทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายใต้ ที่ สมเด็จพระวันรัต ปริยัติพิพัฒพงษ์ วิสุทธสงฆปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร มหาทักษิณคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสีอรัญวาสี

ที่มา


ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร
wikipedia.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook