พระมงคลญาณคุณ (ไสว อคฺควํโส) - พระสังฆาธิการ

พระมงคลญาณคุณ (ไสว อคฺควํโส)


 
เกิด ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดหนองจอก
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลญาณคุณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook