พระเทพเวที (ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเวที (ยิ้ม ภทฺรธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
อุปสมบท ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
มรณภาพ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดอนงคาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,191

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๖  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอตลิ่งชัน
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะเขตคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกวีวงศ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ศรีศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๗ ง, ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๙
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook