พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก) - พระสังฆาธิการ

พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ (ประสิทธิ์ ตารโก)


 
เกิด ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
อุปสมบท ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
มรณภาพ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖
วัด วัดไทร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดไทร
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เจ้าคณะหมวด
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระครูวิฑูรธรรมศาสน์ หลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูโยคาฯ ทอง วัดธรรมบูชา
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูประกาสิตธรรมคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook