พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.๙)


 
เกิด ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๖๘ ปี
อุปสมบท ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดพระพิเรนทร์
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 742

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพวิสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า อุทัย สุดธรรมมา เกิดเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นายพิศและนางทอง สุดธรรมมา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ พัทธสีมาวัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูเกศีคุณาธร วัดมะนาว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์สัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวาทีธรรมคุณ วัดลานคา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ปริญญาเอก
นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะแขวงป้อมปราบฯ - ปทุมวัน เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - ปทุมวัน
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๓

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.๙) มรณภาพด้วยอาการไตวาย ปอดติดเชื้ออย่างสงบเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๖๘ ปี พรรษา ๔๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปิฎกโกศล [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิโมลี สุธีปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิสุพรรณบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook