พระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมญาณมุนี (ไวทย์ มุตฺตกาโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐
มรณภาพ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดพนัญเชิง วรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณไตรโลก [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธานินทราจารย์ โบราณราชธานีวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโบราณคณาจารย์ บริหารอโยธยาราชธานี ศรีธรรมภาสิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมญาณมุนี ศรีโวทานธรรมโกศล วิมลกิจจานุกิจจาทร บวรสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๓
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook