พระครูสิริวราดิศัย (จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริวราดิศัย (จงรักษ์ วราสโย ป.ธ.๕)


 
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๖
วัด วัดไผ่ล้อม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ม.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสิริวราดิศัย

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook