พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสิริคณาภรณ์ (เอนก รตนวณฺโณ)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖
มรณภาพ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดนาหนอง
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสิริคณาภรณ์ มีนามเดิมว่า อเนก เจิมวง เกิดเมื่อวันพุทธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๒ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรของนายพันธุ์ เจิมวง และนางเปลื่อง เจิมวง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมี พระครูอินทคุณากร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระยอด ฌานโยโค เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทอง คนฺโธ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "รตนวณฺโณ"


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดนาหนอง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook