พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑
พรรษา ๗๔
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗
วัด วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมสิริชัย มีนามเดิมว่า ชิต วิบูลย์จันทร์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่บ้านเกาะเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนาย ทัด นางถมยา วิบูลย์จันทร์ อาชีพค้าขาย


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๔ ณ วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูบุญวิทย์โสภณ เมื่อครั้งยังเป็น พระอธิการบุญ พฺรหฺมสโร เป็นพระอุปัชฌาย์

     ย้ายไปอยู่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.๒๔๕๖ โดยอยู่กับท่านเจ้าคุณพระราชเวที (หรุ่ม อมรรักษ์ ป.ธ.๙)

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดรับไว้เป็นนาคหลวงและทรงเป็นโยมปวารณาด้วย โดยมี สมเด็จพระวันรัต (จ่าย) เมื่อครั้งยังเป็นพระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระธรรมวโรดม (โชติ) เมื่อยังยังเป็น พระนิกรมมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีสมเด็จพระสังฆราช (ปลด) เมื่อครั้งยังเป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า ชิตวิปุโล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดตึกมหาชยาราม
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๗๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น รองเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๑
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๒
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๗
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าคณะภาค ๑๔

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๙  เป็น เจ้าสำนักเรียนนักธรรม สำนักเรียนวัดตึกมหาชยาราม
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น เจ้าสำนักเรียนบาลี สำนักเรียนวัดตึกมหาชยาราม

มรณกาล


     พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ สิริอายุ ๘๖ ปี พรรษา ๗๔

สมณศักดิ์


๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสมุทรคุณากร บวรสาครานุรักษ์ สังฆปาโมกข์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระราชาคณะเสมอชั้นราช ที่ พระสิริชัยมุนี ปฐมเจดีย์สรณบูชิต ธรรมบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิริชัย ไตรปิฏกาภรณ์ พุทธานุสรณ์มหาเจติยบูชิต ธรรมบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook