พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๙
มรณภาพ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
 เจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเชียรกวี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาวจนาภรณ์ สุนทรพิพิธกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook